Viagra leči impotenciju (ED)

  • од
viagra

Lečenje erektilne disfunkcije (ED). Takođe se može koristiti za druga stanja koja odredi vaš lekar.

Viagra je inhibitor fosfodiesteraze. Deluje tako što pomaže da se poveća protok krvi u penis tokom seksualne stimulacije. Ovo vam pomaže da postignete i održite erekciju.

NE koristite Viagru ako:

* alergični ste na bilo koji sastojak vijagre
* lekar vam je savetovao da izbegavate seksualne aktivnosti zbog srčanih problema
* uzimate nitrate (npr. izosorbid, nitroglicerin) u bilo kom obliku (npr. tablete, kapsule, flasteri, mast) ili nitroprusid
* koristite određene rekreativne droge koje se zovu "poppers" (npr. amil nitrat, butil nitrat)

Odmah se obratite svom lekaru ili zdravstvenom radniku ako se bilo šta od ovoga odnosi na vas.

Pre upotrebe Viagre:

Neka medicinska stanja mogu biti u interakciji sa Viagrom. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako imate bilo koje zdravstveno stanje, posebno ako se nešto od sledećeg odnosi na vas:

* ako uzimate bilo koji lek koji se izdaje na recept ili bez recepta, biljni preparat ili dodatak ishrani
* ako imate alergije na lekove, hranu ili druge supstance
* ako imate deformisan penis (npr. Pejronijeva bolest, kavernozalna fibroza), probleme sa krvlju (npr. anemiju srpastih ćelija, leukemiju, multipli mijelom) ili bilo koje drugo stanje koje može povećati rizik od produžene erekcije (npr. prijapizam)
* ako imate istoriju određenih problema sa očima (npr. pigmentozni retinitis, iznenadni gubitak vida, optička neuropatija, makularna degeneracija)
* ako imate istoriju problema sa jetrom ili bubrezima, visok ili nizak krvni pritisak, čireve, probleme sa krvarenjem, probleme sa srcem (npr. zatajenje srca, nepravilan rad srca, stenozu aorte, anginu) ili probleme sa krvnim sudovima
* ako imate istoriju srčanog udara, moždanog udara ili nepravilnih otkucaja srca opasnih po život, posebno u poslednjih 6 meseci

Neki LEKOVI MOGU DA IMAJU INTERAKCIJU sa Viagrom. Obavestite svog lekara ako uzimate bilo koji drugi lek, posebno bilo koji od sledećih:

* Alfa-blokatori (npr. doksazosin), amlodipin, lekovi za visok krvni pritisak, nitrati (npr. izosorbid, nitroglicerin) ili nitroprusid jer može doći do ozbiljnog niskog krvnog pritiska sa vrtoglavicom, vrtoglavicom i nesvesticom
* Azolni antifungici (npr. itrakonazol), cimetidin, H2 agonisti (npr. famotidin), inhibitori HIV proteaze (npr. ritonavir), makrolidni antibiotici (npr. eritromicin) ili telitromicin jer mogu povećati rizik od neželjenih efekata Viagre
* Bosentan ili rifampin jer mogu smanjiti efikasnost Viagre

Ovo možda nije potpuna lista svih interakcija do kojih može doći. Pitajte svog lekara da li Viagra može da stupi u interakciju sa drugim lekovima koje uzimate. Proverite sa svojim lekarom pre nego što počnete, prekinete ili promenite dozu bilo kog leka.